Lokalita

Ubytování

Aktivita

11.07.2014

Nový ubytovací katalog

Vítáme Vás na ubytovacím portálu penziony-hotely.cz. Rádi bychom Vám usnadnili výběr vhodného ubytovacího zařízení, pomohli

Na portálu penziony-hotely.cz Vám nabízíme přímé kontakty na ubytovací zařízení v Čechách a na Moravě. O každém zařízení Vám poskytneme podrobné informace, na základě kterých si můžete vyhledat ubytování podle Vašich představ. Popis každého zařízení zahrnuje přímý kontakt (telefon, e-mail, www), pomocí kterého se můžete dozvědět další podrobnosti, případně si Váš pobyt rovnou zarezervovat.

Na našem ubytovacím portálu si můžete vybrat  ubytování v hotelech, penzionech, nebo si objednat chaty a chalupy na víkendy nebo i Silvestr. Katalog ubytování s přímými kontakty na penziony, chaty, hotely, ubytovny - ve městech jako je Brno, Praha, Ostrava a dalších měst v České republice a na Slovensku.

 


 

Podmínky prezentace na internetovém serveru www.penziony-hotely.cz


Tyto podmínky prezentace nabírají účinnost dnem 1. 12. 2016

Obecné informace

 1. Internetový server www.penziony-hotely.cz, provozuje společnost JIPR, s.r.o. (dále jen provozovatel). Jedná se o internetový server, který umožňuje prezentaci jednotlivých poskytovatelů služeb (dále jen klient) v oblasti cestovního ruchu.
 2. Tento server je určen pro prezentaci ubytovacích zařízení v České a Slovenské republice. Informace, které jsou na tomto serveru mají pouze informativní charakter. Server penziony-hotely.cz neručí za správnost, aktuálnost a úplnost zveřejněných informací.
 3. Provozovatel se zavazuje ke kontrole obsahu zveřejněných informací, před zobrazením na portálu a vyhrazuje si právo na odstranění obsahu bez předchozího upozornění.
 4. Veškeré služby poskytované registrovaným uživatelům mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Každý uživatel odpovídá za údaje, které vkládá na server, tzn. informace o ubytovacím zařízení, ceníky a fotografie.
 5. V případě žádosti o zrušení registrace inzerenta nebo ubytovatele si provozovatel vyhrazuje právo tak učinit nejpozději do 14 dnů od podání žádosti.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení/blokaci/úpravu registrace, popř. prezentovaného ubytovacího zařízení v případě prokazatelného porušení provozních podmínek serveru.
 7. Provozovatel portálu penziony-hotely.cz je oprávněn po registraci ubytovatele předložit prostřednictvím e-mailu formulářový návrh podmínek o prezentaci a o užívání tohoto portálu.

Registrace

 1. Klient může objednat prezentaci prostřednictvím závazné objednávky, vyplněním a odesláním on-line závazné objednávky na portálu.
 2. Vytvoření prezentace, případně průběžné změny v prezentaci zajistí klient prostřednictvím on-line administrace - za tímto účelem mu provozovatel vytvoří přístup do administrace a poskytne přístupové údaje.
 3. Podpisem na závazné objednávce nebo odesláním závazné objednávky na portálu, klient prohlašuje, že souhlasí s těmito „podmínkami prezentace“.
 4. Každý nově registrovaný uživatel potvrzuje souhlas se zasíláním obchodních nabídek různého charakteru na svou uvedenou emailovou adresu.
 5. Každý nově registrovaný uživatel souhlasí s použitím svých vložených fotografií a obrázků pro účely prezentace na hlavní stránce webu penziony-hotely.cz.
 6. Každý nově registrovaný uživatel se zavazuje ke korektnímu a pravdivému vyplnění registračních údajů.
 7. Základní basic prezentace na serveru je zdarma pro všechny registrované uživatele, kteří mohou bezplatně využívat dostupné funkce uživatelského rozhraní s vyjímkou placených služeb zápisu standard a prémium, a také přednostních výpisů v jednotlivých kategoriích, výpisů na hlavní stránce v tipech ubytování a bannerové reklamy.

Vkládání a úprava ubytovacího zařízení

 1. Při vyplňování údajů o samotném ubytovacím zařízení se registrovaný uživatel zavazuje ke korektnímu, úplnému a pravdivému vyplnění.
 2. Vkládané fotografie a přílohy se musí jednoznačně vztahovat k prezentovanému ubytovacímu zařízení.
 3. Vkládání odkazů se záměrem prezentovat jiné servery obdobného charakteru je zakázáno. Pro tento druh prezentace lze využít placené inzerce.
 4. Počet vložených ubytovacích zařízení jednotlivého uživatele je neomezen.
 5. Provozovatel katalogu si vyhrazuje právo přeřadit zápis do jiné relevantní kategorie.
 6. Zápis firmy ani stránka, na kterou odkazuje, nesmí odporovat platným mezinárodním právním normám, platným právním normám České republiky, obecně uznávaným mravním hodnotám

Odpovědnost penziony-hotely.cz

 1. Provozovatel portálu v žádném případě neručí a neodpovídá za škody přímé či nepřímé jakéhokoli druhu, způsobeno nemravním chování ubytovatele.
 2. Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost poskytnutých informací vložených ubytovacích zařízení.
 3. Provozovatel je oprávněn poskytnout údaje registrace uživatele orgánům činným v trestném řízení.
 4. Provozovatel serveru pouze zajišťuje zprostředkování prezentace ubytovacích zařízení a nepřebírá zodpovědnost za vložené informace, fotografie a legálnost.

Platební podmínky

 1. Ubytovatel se dále zavazuje do 14 dnů od provedení registrace uhradit na účet provozovatele stránek stanovený roční registrační poplatek, pokud vybere jiný než 0 Kč. Neuhrazením poplatku zanikají veškeré nároky vyplývající z těchto VOP a provozovatel stránek je oprávněn registraci okamžitě zrušit.
 2. O veškerých úhradách ze strany ubytovatele se provozovatel stránek zavazuje vést zákonem stanovenou účetní evidenci a k požadavku ubytovatele předložit písemné vyúčtování formou daňového dokladu. Za den zaplacení se považuje den připsání úhrady na účet provozovatele stránek.
 3. Tyto VOP představují jediná závazná ujednání mezi provozovatelem a ubytovatelem, jakákoliv odlišná ujednání musí být uzavřena písemnou formou za souhlasu obou stran projeveného podpisem osob oprávněných za strany jednat. Provozovatel stránek je oprávněn tyto VOP libovolně změnit.
 4. Právní vztahy těmito VOP neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem číslo 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.
 5. Za poskytované služby uvedené náleží společnosti JIPR s.r.o. odměna dle ceníku služeb JIPR s.r.o., uvedeného na stránkách katalogu www.penziony-hotely.cz , platného ke dni doručení objednávky klienta.
 6. Odměna je splatná na základě daňového dokladu – faktury, vystavené JIPR s.r.o. klientovi. JIPR s.r.o. vystaví klientovi fakturu nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení plnění služby. Faktura je splatná do 14 dnů, pokud není dohodnuto jinak.
 7. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje v případě objednaných služeb den připsání platby na účet  JIPR s.r.o.
  Klient nemá nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.
 8. JIPR s.r.o. si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním služeb uhrazením vystavené faktury.

Poskytované služby

 1. JIPR s.r.o. poskytuje uživatelům služby, a to konkrétně tyto:
  1. Zařazení a propagace v katalogu,
  2. Propagace a zvýhodněné pozice v jednotlivých kategoriích,
  3. Propagace a zvýhodněné pozice v tipech ubytování,
  4. Reklamní bannery.
 2. Zápis dat na portálu včetně užívání služeb portálu je zpoplatněn pro všechny uživatele dle zvoleného balíčku služeb během registrace. Datum odeslání registračního formuláře je brán jako datum registrace.
 3. Registrací je uzavřena smlouva za podmínek těchto VOP (dále jen „smlouva“), a to na dobu 12 měsíců anebo jinak určenou ode dne jejího uzavření.
 4. Všechny platby provedené v souvislosti s registrací a následného dokupování jednotlivých služeb jsou nevratné.
 5. Registrační poplatky za přednostní výpisy v jednotlivých sekcích katalogu se sčítají.

 

penziony - hotely.cz

katalog ubytování

Vše na jednom místě

Prostor pro Vaší reklamu

cyklopobyt na dvě noci pro dva

Máte-li zájem o umístění reklamního banneru
na portále penziony-hotely.cz kontaktujte nás.

katalog ubytování - hotely, penziony, chaty, motely

Katalog ubytování nabízí chaty, chalupy, penziony a hotely v ČR a na Slovensku. Náš katalog obsahuje nejen hotely a penziony, ale i motely, apartmány, chaty a chalupy. Poskytujeme přímý kontakt na majitele ubytovacího zařízení bez poplatků či provizí.

 • poskytujeme přímé informace o ubytování včetně úplných kontaktů
 • nechceme žádné poplatky za zprostředkování ubytování
 • umíme se prosadit do vyhledávačů.
 • Vaši prezentaci můžete libovolně editovat a měnit veškeré vložené údaje
 • nabízíme Vám umístění Vašich inzerátů na našem portálu ubytování